Chính sách tích lũy vận chuyển

14:20 15/01/2016   Quy định chính sách

Là chính sách xác lập mức phí vận chuyển thấp hơn dành cho các Khách hàng có khối lượng vận chuyển nhiều / đều đặn trong tháng.

1. Chính sách phí:

Mức giảm trừ sẽ được phân theo các mốc khối lượng tích lũy trong tháng như sau:


Chính sách giảm phí VC dựa trên lượng tích lũy tháng

Trọng lượng (Kg)

Mức giảm/kg

Đạt 200kg – 400kg

     500 VND

Đạt 400.1 – 800kg

       1000 VND

800.1kg – 1600kg

1500VND

>1600kg

        2000 VND


- Khối lượng tích lũy: được xác định là khối lượng hàng hóa mà Seudo.vn đã giao cho Khách hàng trong tháng. Các kiện hàng chưa được giao cho Khách hàng (vẫn ở trong kho hoặc đang trên đường vận chuyển) sẽ không được tính vào khối lượng tích lũy.

* Lưu ý: Các đơn > 20kg đã được ưu đãi trực tiếp trên đơn giá vận chuyển thường sẽ không được tính tích lũy. Các đơn hàng > 20kg sử dụng CPN vẫn được tính vào trọng lượng tích lũy tháng. 

2. Cách thức giảm trừ

- Thời điểm: Kết thúc mỗi tháng, Seudo.vn sẽ thực hiện tính tổng khối lượng tích lũy. Tương ứng với mức tích lũy, Seudo.vn sẽ thực hiện giảm trừ theo công thức:

Tổng số tiền giảm trừ = Khối lượng tích lũy trong tháng * Mức giảm trừ

Ví dụ: Khi KH đạt mức tổng khối lượng tích lũy trong tháng là 200kg -> mức giảm trừ là 500đ/kg -> Số tiền được giảm trừ là: 200kg x 500đ = 100.000đ

- Cách thức hoàn tiền: Seudo.vn sẽ thực hiện 1 giao dịch cộng tiền vào tài khoản của Khách hàng trên Seudo.vn trước ngày mùng 10 của tháng tiếp theo.

(Chính sách ngừng áp dụng từ ngày 01/04/2017)