Quyền lợi gia tăng của Khách hàng SeuDo

14:27 15/01/2016   Dành cho khách hàng mới

SeuDo hợp tác với các đơn vị cung cấp các giải pháp Marketing & bán hàng hàng đầu Việt Nam như Haravan, Onnet... để hỗ trợ Khách hàng sau công đoạn nhập hàng.

Với Haravan, SeuDo xây dựng tiện ích để Khách hàng có thể đồng bộ ngay lập tức các sản phẩm đã nhập sang gian hàng trên Haravan để thúc đẩy quá trình bán hàng. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây và thực hiện việc kết nối tại: http://seudo.vn/i/#/ket-noi-haravan

Với Onnet, SeuDo kết hợp trong các chương trình đào tạo Khách hàng về các kỹ năng & giải pháp kinh doanh trực tuyến và marketing online. Thông qua các chương trình đào tạo, SeuDo mong muốn mang đến cho Khách hàng nhiều giá trị gia tăng hơn nữa bên cạnh dịch vụ tìm kiếm nguồn hàng & giải pháp nhập hàng.