Hướng dẫn chuyển đổi tên miền truy cập từ SeuDo.vn sang NhapHang.com

15:47 24/09/2018   Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI TÊN MIỀN TRUY CẬP

TỪ SEUDO.VN SANG NHAPHANG.COM

I.  Nội dung thay đổi

Do định hướng thay đổi mục đích sử dụng, Ban lãnh đạo SeuDo.vn quyết định chuyển  đổi tên miền SeuDo.vn sang mảng dịch vụ Hải quan và Xuất nhập khẩu hàng hoá từ Trung Quốc về Việt Nam.

Theo đó khi Khách hàng truy cập đặt hàng order từ SeuDo.vn sẽ được tự động chuyển đổi sang website Nhaphang.com

Nội dung thay đổi cụ thể như sau:

1. Domain đăng nhập:

- Khách hàng sẽ đăng nhập theo domain mới là: Nhaphang.com

2. Công cụ đặt hàng mới:

- Khách hàng cài đặt công cụ mới theo link sau hoặc tham khảo hình ảnh dưới đây: https://chrome.google.com/webstore/detail/c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-%C4%91%E1%BA%B7t-h%C3%A0ng-nhaphang/cfeanahjndglhlpffelcadcilocahkcm


3. Thông tin chuyển khoản

- Khách Hàng vẫn thực hiện nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng như ở SeuDo.vn

4. Cú pháp chuyển tiền

- NCT user Sốđiệnthoại

(Ví dụ: tên đăng nhập của Quý Khách là Pinpo thì cú pháp chuyển tiền sẽ là: NCT pinpo 0972191244 )

5. Điện thoại liên hệ hỗ trợ: 

- Hotline CSKH và GQKN: 0247.303.8838 hoặc phần “hỗ trợ trực tuyến” trên trang chủ.

6.  Địa chỉ nhận hàng

- Khách Hàng vẫn nhận hàng ở địa chỉ kho khu vực Hà Nội và TP.HCM như ở SeuDo.vn 


II.  Tình huống phát sinh

Những tình huống có thể gặp phải khi chuyển đổi sang Nhaphang.com: 

1.         Khách hàng đã cho hàng vào giỏ hàng mà đăng nhập vào tài khoản mà không thấy có sản phẩm trong giỏ hàng:

 - Bạn kiểm tra lại công cụ đặt hàng đã đúng là công cụ đặt hàng mới của Nhaphang.com chưa? Trong tình huống Bạn đang cài cả công cụ đặt hàng mới và cũ Bạn cần gỡ công cụ đặt hàng cũ đi.

 2.         Link sản phẩm không hiển thị công cụ đặt hàng:

Bạn cần kiểm tra lại công cụ đặt hàng chính xác là công cụ đặt hàng mới chưa?