Cài đặt và sử dụng công cụ đặt hàng

11:27 12/10/2015   Đặt hàng và quản lý đơn

Video hướng dẫn cài đặt công cụ để đặt hàng trên SeuDo


Lưu ý:

- Công cụ đặt hàng của SeuDo sử dụng trên trình duyệt Chrome, Cốc Cốc